Ελληνικά

Δήλωση μαθήματος επιλογής 9ου εξαμήνου - κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού

Καλούνται οι φοιτητές κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού, που γράφονται πρώτη φορά στο 9ο εξάμηνο (ακαδ. έτος 2018-19), να προσέλθουν στη Γραμματεία μέχρι τις 16/11/2018, προκειμένου να δηλώσουν το 3ο μάθημα επιλογής που δεν τους επέτρεπε το εγγραφολόγιο.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν αφορά τους φοιτητές που έχουν προβεί ήδη σ’ αυτή την ενέργεια.

1 year, 3 months ago. 11:02:18, 08-11-2018.