Ελληνικά

Απόφαση της Κοσμητείας για φοιτητικά θέματα

Απόφαση της Κοσμητείας (συνεδρίαση 22/11/2018) της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών για διαδικασίες που αφορούν:

α) κατάταξη σε εξάμηνο φοιτητών εκ μετεγγραφής

β) εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής

γ) άλλου τύπου αιτήσεις

Attached file

3 years, 5 months ago. 11:26:52, 05-12-2018.