Ελληνικά

ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις των Διπλωματικών εργασιών της περιόδου Φεβρουαρίου 2018 θα πραγματοποιηθούν 19/3/2018-23/3/2018.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έρθουν σε επικοινωνία με τους επιβλέποντες ώστε να προσδιορίσουν την ακριβή ημερομηνία εξέτασης των Διπλωματικών τους.

5 years, 7 months ago. 13:56:26, 12-2-2018.