Ελληνικά

Βραβευση ερευνητικού έργου της Σχολής

Το ερευνητικό έργο LIFE - CHARM με τίτλο "Χρώμιο στα υπόγεια νερά της λεκάνης του Ασωπού: τεχνολογίες και μέτρα αποκατάστασης" επιλέχθηκε ως ένα από τα καλύτερα προγράμματα LIFE για το 2016 (BEST LIFE PROJECTS for 2016) στην Ευρώπη. Το ΕΜΠ ήταν ο κύριος εταίρος του προγράμματος και το συντονισμό του έργου είχε το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Δανιήλ Μαμάη. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 8 μέλη ΔΕΠ της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, από τους Τομείς ΥΠΠΕΡ και Γεωτεχνικής, καθώς και άλλα 4 μέλη ΔΕΠ από τη Σχολή Μεταλλειολόγων & Μεταλλουργών Μηχανικών.

Η Σχολή τους συγχαίρει και τους ευχαριστεί.

Attached file

5 years, 7 months ago. 22:32:48, 26-2-2018.