Ελληνικά

Ανακοίνωση εαρινών εγγραφών 2017-18

Ανακοινώνεται σε όλους τους φοιτητές, ότι επιτέλους τα τεχνικά προβλήματα που είχαν προκύψει στο εγγραφολόγιο (Θεού θέλοντος και τεχνολογίας επιτρεπούσης) λύθηκαν.

Συνεπώς, καλούνται όλοι οι φοιτητές να υποβάλουν την εγγραφή – δήλωση μαθημάτων. Όσον αφορά τους φοιτητές που υπέβαλαν τη δήλωση μαθημάτων τις ημέρες που το εγγραφολόγιο λειτούργησε για κάποιες ώρες, θα πρέπει να την υποβάλουν εκ νέου.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να διαβάσουν προσεκτικά τις σημειώσεις που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό έντυπο δήλωσης μαθημάτων, για τη σωστή συμπλήρωσή του.

Η προθεσμία των εγγραφών – δηλώσεων είναι 28/2/2018 έως 23/3/2018.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20-3-2018: Με απόφαση της Κοσμητείας στις 19/3/2018, η περίοδος εγγραφής παρατείνεται μέχρι 30/3/2018.

2 years, 6 months ago. 10:23:57, 28-2-2018.