Ελληνικά

Πρόσληψη 2 διδασκόντων ΙΔΟΧ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για πρόσληψη ως διδάσκοντες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, για το ακαδ. έτος 2017-18, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υποβάλουν αίτηση, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τις 8.2.2018-22.2.2018.

Οι θέσεις αφορούν τη διδασκαλία των μαθημάτων (1) Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι & ΙΙ και (2) Εδαφομηχανική Ι & ΙΙ και Θεμελιώσεις.

Attached files

1 year, 4 months ago. 16:08:31, 08-2-2018.