Ελληνικά

Ανακοίνωση για αιτήσεις Διδακτορικών Σπουδών - Περίοδος Μαρτίου 2018

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης για διδακτορικές σπουδές, ότι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τέλους Μαρτίου. Η σχετική πρόσκληση θα δημοσιοποιηθεί αφού εγκριθεί από τη ΓΣ της Σχολής που προγραμματίζεται για τις 20 Μαρτίου. Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4485/2017) και τον νέο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής. Το έντυπο της αίτησης έχει νέα μορφή και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το μελετήσουν προσεκτικά. H συμπλήρωσή του καλό είναι να γίνει σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ (κατά προτίμηση τους προτεινόμενους ως επιβλέποντες Καθηγητές).

Attached files

4 years, 2 months ago. 18:26:04, 12-3-2018.