Ελληνικά

Προβλήματα στο εγγραφολόγιο

Η Σχολή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι στην προσπάθεια μετάβασης στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών παρουσιάστηκαν κάποια λάθη στο σύστημα του εγγραφολογίου, για τα οποία δεν ευθύνεται η Σχολή, δεδομένου ότι το εγγραφολόγιο το διαχειρίζεται κεντρικά το Κέντρο Υπολογιστών του ΕΜΠ. Παρά τα λάθη αυτά, η Σχολή εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στον μοναδικό και για τις 9 Σχολές του ΕΜΠ αρμόδιο τεχνικό του συστήματος για τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του. Παράλληλα ζητεί την κατανόηση των φοιτητών, τους διαβεβαιώνει ότι γίνονται όλες οι δυνατές ενέργειες ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα αυτά, τους ενθαρρύνει να αναφέρουν στη Γραμματεία τα προβλήματα που τους παρουσιάζονται και ευχαριστεί όσους το έχουν ήδη κάνει.

Πάντως διευκρινίζεται ότι οι ενημερωτικές πληροφορίες που αναγράφονται στο εγγραφολόγιο είναι ορθές, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν συμβαδίζουν με τα μαθήματα που επιτρέπει το σύστημα να δηλωθούν.

Τα ακόλουθα προβλήματα είναι ήδη γνωστά (δεν χρειάζεται να αναφερθούν από τους φοιτητές στη Γραμματεία) και θα επιλυθούν από τη Γραμματεία, όταν κλείσει το εγγραφολόγιο. (Αν χρειαστεί θα ενημερωθούν και θα προσκληθούν φοιτητές στη Γραμματεία, για χειρόγραφη δήλωση κάποιων μαθημάτων, όπου αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσω του συστήματος). Τα προβλήματα αυτά είναι τα εξής:

  1. Δύο μαθήματα επιλογής του 4ου εξαμήνου και συγκεκριμένα: (Α) «Εφαρμοσμένη Οικονομική» και (Β) «Τεχνικό Δίκαιο» έχουν λάθος κωδικό.

  2. Τα μαθήματα του 8ου εξαμήνου: «Τεχνική Γεωλογία» και «Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ» εμφανίζονται εσφαλμένα για ορισμένες κατευθύνσεις (παρόλο που η υποσημείωση είναι σωστή). Συγκεκριμένα το εγγραφολόγιο δεν επιτρέπει να δηλωθούν τα μαθήματα, ενώ θα έπρεπε. Οι φοιτητές που τα οφείλουν, σύμφωνα με τη σημείωση, θα πρέπει να κάνουν τη σχετική δήλωση προσερχόμενοι στη Γραμματεία, κατά το διάστημα εγγραφών-δηλώσεων μαθημάτων.

Για τα μαθήματα που το τρέχον ακαδ. έτος 2017-18 διδάσκονται μεταβατικά και στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο και συγκεκριμένα για τα μαθήματα: (Α) «Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι», (Β) «Θεμελιώσιεις», (Γ) «Σιδηρές Κατασκευές Ι», (Δ) «Γεφυροποιία Ι», (Ε) «Ειδικά Κεφάλαια Οδοποιίας» , (Στ) «Σχεδιασμός Αστικών Συγκοινωνιών» , (Ζ) «Εδαφομηχανική Ι», οι φοιτητές που έπρεπε να τα δηλώσουν στο χειμερινό εξάμηνο, αλλά δεν τα δήλωσαν, καθώς και αυτοί που τα δήλωσαν αλλά δεν προσήλθαν στην εξέταση του Φεβρουαρίου 2018, θα μπορούν, κατά το διάστημα εγγραφών-δηλώσεων μαθημάτων, με αίτησή τους στη Γραμματεία της Σχολής να τα δηλώσουν και θα γίνουν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις, ώστε να εξεταστούν στο εαρινό εξάμηνο.

2 years, 6 months ago. 20:03:58, 13-3-2018.