Ελληνικά

Lecture: Opportunities for study and research at the University of Rijeka

Την Παρασκευή 20/4/2018, στις 14.30 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών διάλεξη από την Επίκουρο Καθηγήτρια Maja Gaćeša (University of Rijeka), με θέμα: "Opportunities for study and research at the University of Rijeka". Καλούνται μέλη ΔΕΠ της Σχολής και φοιτητές να παρακολουθήσουν, εφόσον επιθυμούν.

Πληροφορίες για τη διάλεξη και για την Επίκουρο Καθηγήτρια θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Attached file

5 years, 1 month ago. 20:32:40, 19-4-2018.