Ελληνικά

Δήλωση παραπάνω (άνω των 12) εαρινών μαθημάτων

Καλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται να δηλώσουν επιπλέον μαθήματα, (άνω των 12 – και κωδικό cv15….. και πριν) να συμπληρώσουν το έντυπο και να το αποστείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στα e-mail: draft@civil.ntua.gr, mmilisi@civil.ntua.gr, από 25/4/18 έως 4/5/18.

Attached file

2 years, 5 months ago. 13:54:34, 24-4-2018.