Ελληνικά

Τιμητικοί έπαινοι Θωμαΐδειου Βραβείου - Συγχαρητήρια σε φοιτητές

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών συγχαίρει τους παρακάτω 24 φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορές της, στους οποίους απονεμήθηκε τιμητικός έπαινος στο πλαίσιο του Θωμαΐδειου Βραβείου για τις αντίστοιχες εργασίες τους σε επιστημονικά συνέδρια το έτος 2016.


BRADLEY CLIATT, Investigating Resilient Modulus Interdependence to Moisture for Reclaimed Asphalt Pavement Aggregates

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ, Experimental and Numerical modeling of fluid-seabed interaction in Shallow Water

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΡΥΔΗ, Σύγκριση κυματικών μοντέλων στην πιθανοτική προσομοίωση τυχαίων κυματισμών στα αβαθή ύδατα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ, Intergrated acoustic design in urban architecture; The case of public open air spaces

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, Assessing coastal zone response under extreme storm events for flood risk management-The case study of Rethymno,Greece

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Acoustic measurements in orthodox churches of the modern Greek period

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΤΣΑΣ, The interplay of face support pressure and soil permeability on face stability in EPB tunneling

ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΜΙΝΤΖΟΛΗ, Αλλαγή χρήσης εμπορικού κέντρου σε δικαστικό μέγαρο: αποτίμηση φέρουσας ικανότητας και πρόταση ενίσχυσης

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΥΚΑ, Αποτίμηση επιτελεστικότητας μεταλλικών εμφυτεθμάτων ορθοπλαστικής γόνατος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΛΑΣ, Accurate and efficient modeling for the cyclic behavior of RC structural members

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ A Hysteretic model with nonlinear kinematic hardening laws for analysis of shell structures

ΕΡΑΤΩ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ,Χρήση ραντάρ για τη Διερεύνηση Σκυροδέματος με Εγκιβωτισμένα Στοιχεία Διαφόρων Υλικών

ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΝΑΓΟΥ, Amplification of seismic ground motion at sites passively stabilized against liquefaction

ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗ, A Degenerate-Continuum Based Timoshenko Beam Approach for the Aeroelastic Analysis of the Wind Turbine Blades

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Study on the effect of firing heating on FRC with various types and content

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Περιγραφή Κυματικού Κλίματος μέσω Μακροπρόθεσμων από κοινού Κατανομών ύψους και Περιόδου Κύματος

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Dredging and sediment management in marinas and touristic ports

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΥΡΠΙΡΗ, Εκτίμηση κυματικής υπερπήδησης με ανάλυση ακραίων τιμών ύψους κύματος

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΙΑΜΠΟΥ, Seismic response of footings laying on sand layers passively stabilized against liquefaction

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ, A Constitutive model for Unsaturated soils based on a Compressibility Framework dependent on Suction and Degree of Saturation

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΡΙΜΗ, KDamper Concept in Seismic Isolation of bridges

ΛΟΥIZOΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ, Seismic Response of Cantilever Retaining Walls:Verification of Centrifuge Experiments

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΠΕΤΗΣ, Domain decomposition solution schemes for large scale IGA problems

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ, Stability investigation of single bolted members from cold-formed angle sections with random imperfections

5 years, 4 months ago. 17:18:41, 25-5-2018.