Ελληνικά

Πρόσκληση προς τους Υποψήφιους Διδάκτορες για συζήτηση

Εκ μέρους της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, προσκαλούνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες της Σχολής για συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και επίλυση τυχόν αποριών, σχετικά με τον νέο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής και την εφαρμογή του. Η συζήτηση θα γίνει την Παρασκευή 1 Ιουνίου ώρα 12:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Σχολής.

1 year, 6 months ago. 14:01:12, 29-5-2018.