Ελληνικά

Αίθουσα εξέτασης μαθήματος "Γεωδαιτικές Εφαρμογές Πολιτικών Μηχανικών"

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος "Γεωδαιτικές Εφαρμογές Πολιτικών Μηχανικών" (στις 26-6-2018 και ώρα 15.00) θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Α1, στο ισόγειο του κτιρίου Λαμπαδαρίου της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

Με εκτίμηση,

Γ.Πηνιώτης

(εκ μέρους της συντονίστριας του μαθήματος Ο.Αραμπατζή)

5 years ago. 11:22:15, 05-6-2018.