Ελληνικά

ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις των Διπλωματικών εργασιών της περιόδου Ιουνίου 2018 θα πραγματοποιηθούν 16/7/2018-19/7/2018.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έρθουν σε επικοινωνία με τους επιβλέποντες ώστε να προσδιορίσουν την ακριβή ημερομηνία εξέτασης των Διπλωματικών τους.

5 years, 3 months ago. 14:48:41, 06-6-2018.