Ελληνικά

Διαλέξεις Υποψηφίων Καθηγητών στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό Κτηρίων και Αστικού Περιβάλλοντος

Πρόγραμμα διαλέξεων Υποψηφίων για τη θέση Καθηγητή Α’ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Κτηρίων και Αστικού Περιβάλλοντος»

Δευτέρα 25/6/2018, ώρα έναρξης 14:00

Αίθουσα εκδηλώσεων της Σχολής με τηλεμετάδοση μέσω του καναλιού youtube της Σχολής ΠΜ ΕΜΠ

Ώρα - Υποψήφιοι

  • 14.00 Αντωνίου Δ.
  • 14.30 Βισίλια Α. – Μ.
  • 15.00 Βλάχος Γ.
  • 15.30 Δημούδη Α.
  • 16.00 Λαμπρόπουλος Α.
  • 16.30 Μαυρομμάτη Σ.
  • 17.00 Συράκου Σ. –Α.
  • 17.30 Mushatat S.
  • 18.00 Βερμισσώ Ε.

2 years, 3 months ago. 12:07:47, 08-6-2018.