Ελληνικά

Διορθωμένο πρόγραμμα εξετάσεων επαναληπτικής περιόδου (27/8-5/10/2018)

Έχει αναρτηθει διορθωμένο πρόγραμμα εξετάσεων επαναληπτικής περιόδου, Σεπτεμβρίου 2018, στο οποίο έγινε περιορισμός ως προς το πρόγραμμα που αρχικά είχε ανακοινωθεί, ώστε να συμβαδίζει με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της Συγκλήτου και παράλληλα να εξασφαλίζει την κάλυψη των 13 εβδομάδων.

1 year, 10 months ago. 14:48:37, 26-7-2018.