Ελληνικά

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιλήψεων JISDM 2019

4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring, 15-17 May 2019, Athens, Greece

Web: www.jisdm2019.survey.ntua.gr

Κατόπιν αιτημάτων αρκετών συναδέλφων ανακοινώνεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής περιλήψεων για το 4ο Διεθνές Συμπόσιο Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM) έως και την Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018.

Η Οργανωτική Επιτροπή

4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring

5 years, 7 months ago. 10:24:29, 18-9-2018.