Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ" (5ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Ενημερώνονται οι φοιτητές του μαθήματος "Εδαφομηχανική ΙΙ" (5ο εξάμηνο) του τμήματος Μ-Ω, ότι το μάθημα των ασκήσεων θα γίνεται κάθε Πέμπτη στις 13:45 - 15:30 στην αίθουσα διδασκαλίας 7 και στο Αμφιθέατρο 1/2. Εξαίρεση αποτελεί το εναρκτήριο μάθημα το οποίο θα διενεργηθεί την Πέμπτη 4/10/2018 στις 9:45, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής.

1 year, 4 months ago. 14:05:39, 26-9-2018.