Ελληνικά

Ανακοίνωση για αιτήσεις Διδακτορικών Σπουδών - Περίοδος Σεπτεμβρίου 2018

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης για διδακτορικές σπουδές, ότι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι 1 Οκτωβρίου 2018. Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4485/2017) και τον νέο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το έντυπο της αίτησης, η συμπλήρωσή του οποίου καλό είναι να γίνει σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ (κατά προτίμηση τους προτεινόμενους ως επιβλέποντες Καθηγητές).

2 years ago. 12:06:12, 05-9-2018.