Ελληνικά

Πτυχιακή Εξέταση ΦΥΣΙΚΗ, Χειμερινό Εξ. 2018-19

Η εξέταση του μαθήματος "ΦΥΣΙΚΗ", για τους τελειόφοιτους φοιτητές που το έχουν δηλώσει στη Γραμματεία της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, (σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΣΠΜ), θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21/01/2019, ώρα 12:00, στην Αιθ. 3 της Σχ. Πολ. Μηχανικών.”

4 years, 4 months ago. 11:51:17, 11-1-2019.