Ελληνικά

BEST Athens- Δημοσίευση έρευνας που απευθύνεται στους φοιτητές του ΕΜΠ σχετικά με την εκπαίδευση

Το BEST Athens διοργανώνει μια διήμερη εκδήλωση ανοιχτών συζητήσεων μεταξύ φοιτητών, εμπλουτισμένες με απόψεις καθηγητών και αποφοίτων πάνω στα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Για να διαμορφωθεί το περιεχόμενο των συζητήσεων, διεξάγει μια έρευνα που απευθύνεται στους φοιτητές και αφορά θέματα εκπαίδευσης στο ΕΜΠ. Για να συμμετάσχεις στην έρευνα και να πεις τη γνώμη σου, συμπλήρωσε αυτό εδώ το ερωτηματολόγιο!

Attached file

4 years, 3 months ago. 13:59:06, 31-1-2019.