Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ" (9ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Ενημερώνονται οι φοιτητές του μαθήματος "Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής" (9ο εξάμηνο) ότι η διάρκεια διδασκαλίας την Τρίτη (και κάθε Τρίτη) θα είναι τρίωρη με ώρα έναρξης στις 9:45 στην αίθουσα 5. Η αναπλήρωση των χαμένων ωρών του μαθήματος θα γίνει μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

4 years, 2 months ago. 13:16:02, 01-10-2019.