Ελληνικά

Δήλωση μαθημάτων (άνω των 12)

Καλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται να δηλώσουν επιπλέον μαθήματα, (άνω των 12 – και κωδικό cv15….. και πριν) να συμπληρώσουν το έντυπο και να το αποστείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail: mmilisi@civil.ntua.gr, από 4/11/19 έως 15/11/19.

Attached file

1 year, 2 months ago. 13:13:28, 31-10-2019.