Ελληνικά

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ 3

Το μάθημα Αγγλικά 3ου εξαμήνου δε θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11/11 λόγω ασθενείας της διδάσκουσας. Οι φοιτητές θα ειδοποιηθούν μέσω πλατφόρμας mycourses για την αναπλήρωσή του.

Η διδάσκουσα

Δρ Μ. Σταθοπούλου

3 years, 10 months ago. 11:01:32, 11-11-2019.