Ελληνικά

Ανακοίνωση παραλαβής διπλωμάτων περιόδου Οκτωβρίου 2019

Καλούνται οι απόφοιτοι της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών περιόδου Οκτωβρίου 2019 να προσέλθουν στην Γραμματεία της Σχολής για την παραλαβή των διπλωμάτων τους από Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019.

3 years, 10 months ago. 11:28:04, 20-11-2019.