Ελληνικά

Θέση Πρακτική Άσκησης στην Κωνσταντινούπολη

Καλούνται τελειόφοιτοι σπουδαστές ή νέοι διπλωματούχοι της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών που ενδιαφέρονται για θέση Πρακτικής Άσκησης στην Κωνσταντινούπολη με αντικείμενο Εκπόνηση Αντισεισμικής Μελέτης σε Ομογενειακό Σχολείο. Εξασφαλίζεται η διαμονή και διατροφή. Η Μελέτη θα εκπονηθεί σε συνεργασία με Ομογενή Πολιτικό Μηχανικό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Ομοτ. Καθ. Νικ. Ουζούνογλου (nnap@otenet.gr)

3 years, 3 months ago. 13:18:07, 15-2-2019.