Ελληνικά

ENPC-NTUA Double Diploma - Announcement

Καλούνται οι σπουδαστές και σπουδάστριες του 5ου ή μεγαλύτερων εξαμήνου που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα απόκτησης διπλού διπλώματος των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και της Ecole de Ponts et Chaussees - Paris Tech να υποβάλουν τη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Γραμματεία μέχρι την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019.

11 months, 1 week ago. 13:02:52, 21-2-2019.