Ελληνικά

Πρόσκληση για εγγραφή μελών στον Σώστρατο

Προσκαλούνται τα μέλη όλων των κατηγοριών του προσωπικού της Σχολής καθώς και οι απόφοιτοί της να εγγραφούν μέλη στον Σύνδεσμο Φίλων και Αποφοίτων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ "Σώστρατος".

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

  • Ν. Λαγαρός, Πρόεδρος

  • Σ. Λαμπρόπουλος, Αντιπρόεδρος

  • Δ. Βαμβάτσικος, Έφορος

  • Δ. Κουτσογιάννης, Γενικός γραμματέας

  • Φ. Σαργέντης, Ταμίας

  • Δ. Τουλιάτος, μέλος

  • Ι. Ψυχάρης, μέλος

1 year, 3 months ago. 13:25:42, 07-2-2019.