Ελληνικά

Εξετάσεις Διπλωματικών Περιόδου Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις των Διπλωματικών εργασιών της περιόδου Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2019 θα πραγματοποιηθούν 12-20/3/2019.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έρθουν σε επικοινωνία με τους επιβλέποντες ώστε να προσδιορίσουν την ακριβή ημερομηνία εξέτασης των Διπλωματικών τους.

4 years, 6 months ago. 13:37:46, 05-3-2019.