Ελληνικά

Ανακοίνωση συνεδρίου DMPCO

1o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “Design and Management of Port, Coastal and Offshore Works” (DMPCO 2019)

Το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων, Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης, Ε.Μ.Π., το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλάσσιων Έργων, Α.Π.Θ. και το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής, Παν. Πατρών, διοργανώνει το:

1o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “Design and Management of Port, Coastal and Offshore Works” (DMPCO 2019)

To Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 8 – 11 Μαΐου 2019 στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα.

Αντικείμενο του συνεδρίου είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η διαχείριση λιμενικών, παράκτιων και υπεράκτιων έργων, δίνοντας έμφαση στις υποστηρικτικές υποδομές για πλοία και πλωτές κατασκευές κάθε είδους, στην προστασία των παράκτιων περιοχών από τη διάβρωση, στον μακροχρόνιο σχηματισμό της μορφολογίας των παράκτιων ζωνών, στην προστασία του περιβάλλοντος και την αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με τις ανθρωπογενείς λιμενικές, παράκτιες και υπεράκτιες υποδομές, τη διάδοση των κυμάτων και την προστασία των παράκτιων ζωνών από ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, την κατασκευή, εγκατάσταση και διαχείριση υπεράκτιων κατασκευών καθώς και τα συστήματα υψηλής τεχνολογίας για τη μετατροπή και εκμετάλλευση της αειφόρου ενέργειας(αιολικής και κυματικής).

Για περισσότερες πληροφορίες, και εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.dmpco.gr

Με εκτίμηση Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

Attached files

4 years, 1 month ago. 13:09:32, 24-4-2019.