Ελληνικά

Τροποποιήσεις προγραμμάτων μαθημάτων και εξετάσεων της ΣΠΜ λόγω των εκλογών.

Σας ενημερώνουμε ότι εξαιτίας των εκλογών που θα διεξαχθούν στις 26/5/2019 και στις 2/6/2019, η πρώτη ημέρα της εαρινής εξεταστικής (Δευτέρα 3/6/2019) θα μεταφερθεί αυτούσια την Τρίτη 4/6/2019. Επίσης, για την Δευτέρα 27/5/2019 η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών εισηγείται στους διδάσκοντες την αναβολή των μαθημάτων που είναι προγραμματισμένα για την ημέρα αυτή και τους καλεί να φροντίσουν για την αναπλήρωσή τους.

1 year, 8 months ago. 14:54:19, 14-5-2019.