Ελληνικά

Τεχνική Επίσκεψη σε Εργοτάξιο Βαθιάς Εκσκαφής

Στις 25 Μαΐου 2019 περίπου 40 φοιτητές του 6ου, 8ου και 10ου εξαμήνου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών επισκέφτηκαν, με συνοδεία των Καθηγητών της Σχολής Γ. Μπουκοβάλα, Ν. Γερόλυμου και Αχ. Παπαδημητρίου, εργοτάξιο βαθιάς εκσκαφής στους Αμπελόκηπους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι φοιτητές ενημερώθηκαν σχετικά με τα μέτρα αντιστήριξης της εκσκαφής, που περιλαμβάνουν πασσάλους και αγκυρώσεις, ενώ παρακολούθησαν ζωντανά τη διαδικασία τάνυσης ενός αγκυρίου.

Attached files

3 years, 12 months ago. 12:30:16, 03-6-2019.