Ελληνικά

Εξέταση "Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα"

Σας ενημερώνουμε ότι ορίσαμε η εξέταση του μαθήματος "Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα" κατά την έκτακτη εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2019 να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20/6/2019 και ώρα 12 μ.μ. στην αίθουσα των συσκέψεων του Τομέα Υ.Π.ΠΕΡ.

3 years, 11 months ago. 11:19:25, 04-6-2019.