Ελληνικά

Βελτιώσεις Εαρινών Μαθημάτων Ακαδ. Έτους 2018-19

Βελτιώσεις ΕΑΡΙΝΩΝ μαθημάτων ακαδ. έτους 2018-2019

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής που επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους στα εαρινά μαθήματα που επέτυχαν στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ανεξαρτήτως εξαμήνων στα οποία ανήκουν τα μαθήματα, ότι πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο βελτίωσης για τα εαρινά μαθήματα και να το καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή να το αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mmilisi@civil.ntua.gr). Διευκρινίζεται ότι η αίτηση βελτίωσης δεν είναι δεσμευτική και σε κάθε περίπτωση προσμετράται η μεγαλύτερη επίδοση.

Για τα εαρινά μαθήματα οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από 10/7/2019 έως 24/7/2019.

Επισημαίνεται ότι λόγω των περιορισμένων χρονικών περιθωρίων, καμία εκπόθεσμη αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.

Υπενθυμίζεται ότι στο έντυπο βελτίωσης συμπληρώνονται μόνο τα εαρινά μαθήματα, στα οποία λάβατε προβιβάσιμο βαθμό στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

2 years, 3 months ago. 11:48:04, 10-7-2019.