Ελληνικά

Παραλαβή διπλωμάτων στους απόφοιτους περιόδου Ιουνίου 2019

Καλούνται οι απόφοιτοι της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών περιόδου Ιουνίου 2019 να προσέλθουν στην Γραμματεία της Σχολής για την παραλαβή των διπλωμάτων τους από Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019.

3 years, 8 months ago. 12:34:15, 24-7-2019.