Ελληνικά

Εξέταση Μαθήματος Περιβαλλοντική Γεωτεχνική

Όπως έχει ανακοινωθεί από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://users.ntua.gr/mpanta/EG.htm, η επαναληπτική εξέταση είναι προφορική.

Οι σπουδαστές που προτίθενται να εξεταστούν, θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τη διδάσκουσα, Μ. Πανταζίδου (mpanta@central.ntua.gr).

4 years, 7 months ago. 12:51:36, 29-8-2019.