Ελληνικά

Εγγραφές νεοεισαχθέντων ακαδ. έτους 2019-20

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες φοιτητές ακαδ. έτους 2019-20, να προσκομίσουν από 23/9/2019 έως 2/10/2019 (ημέρες υποδοχής κοινού Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και ώρες 11.00 – 13.30) στη Γραμματεία της Σχολής τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Πιστοποιητικό γέννησης (πρόσφατο)

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

• Βεβαίωση ΑΜΚΑ

• Τρεις φωτογραφίες

• Απολυτήριο Λυκείου (φωτοαντίγραφο)

• Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση του Υπουργείου Παιδείας

• Εκτυπωμένο το ηλεκτρονικό στατιστικό του Υπουργείου Παιδείας

Έντυπο δήλωσης μαθημάτων

Υπεύθυνη δήλωση

Τα παραπάνω είναι απαραίτητα για την επικαιροποίηση των στοιχείων που δηλώσατε στην ηλεκτρονική σας εγγραφή, στην εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ ώστε να γίνει η επεξεργασία τους και να αποσταλούν στο Υπουργείο, καθώς και για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στη Σχολή. Οι φοιτητές που διαμένουν εκτός Αθηνών μπορούν να τα αποστείλουν στο e-mail: (mmilisi@civil.ntua.gr)

Η παρουσία στη Γραμματεία για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας, είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

1 year, 3 months ago. 18:12:09, 26-9-2019.