Ελληνικά

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για διδακτορικές σπουδές

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση για διδακτορικές σπουδές στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, ότι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019. Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4485/2017) και τον νέο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το έντυπο της αίτησης, η συμπλήρωση του οποίου μπορεί να γίνει σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ (κατά προτίμηση τους προτεινόμενους ως επιβλέποντες Καθηγητές).

2 years, 8 months ago. 15:19:55, 03-9-2019.