Ελληνικά

Αλλαγή αίθουσας εξέτασης (Γεωδαιτικές Εφαρμογές Πολιτικών Μηχανικών)

"Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του μαθήματος "Γεωδαιτικές Εφαρμογές Πολιτικών μηχανικών" ότι η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος, στις 27-9-2019 και ώρα 8.30, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Λ19, στο ισόγειο του κτιρίου Λαμπαδαρίου της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών".

4 years, 6 months ago. 11:26:53, 03-9-2019.