Ελληνικά

Αίθουσες και ώρες για το μάθημα "Γενική Οικοδομική & Σχέδιο" 1ο εξάμηνο, 2019-2020

Το μάθημα γίνεται κάθε Τρίτη 8:45-10:30 στις αίθουσες 11 και 13, και κάθε Παρασκευή 14:45-16:30 στο Αμφ.1-2. Κάθε Τρίτη θα γίνονται κατά κύριο λόγο σχέδια και διορθώσεις σχεδίων, και κάθε Παρασκευή θα γίνεται κυρίως θεωρία.

Ειδικά για την Τρίτη 1/10/2019 (πρώτο ενημερωτικό μάθημα), θα γίνει στην αίθουσα 1.

Από το μάθημα

3 years, 5 months ago. 11:44:28, 30-9-2019.