Ελληνικά

Εγγραφές αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων ακ. έτους 2020-21

Εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην εγκύκλιο, θα πρέπει να αποστείλουν και τα παρακάτω, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στο mmilisi@civil.ntua.gr:

1) Πιστοποιητικό γεννήσεως (πρόσφατο)

2) Φωτοτυπία ταυτότητας

3) Έντυπο εγγραφής - δήλωσης μαθημάτων

Attached file

2 years, 7 months ago. 14:14:47, 12-10-2020.