Ελληνικά

Εγγραφή με την κατηγορία "Σοβαρές Παθήσεις" ακ. έτους 2020-21

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο egrafesprotoeton@civil.ntua.gr

Επιπρόσθετα οι φοιτητές, εκτός των διακαιολογητικών που αναφέρονται στη συνημμένη ανακοίνωση, θα πρέπει να προσκομίσουν:

Βεβαίωση ΑΜΚΑ

Πιστοποιητικό γεννήσεως (πρόσφατο)

Πιστοποιητικό διαγραφής (όπου απαιτείται)

Έντυπο εγγραφής - δήλωσης μαθημάτων

Attached file

2 weeks, 3 days ago. 12:34:59, 14-10-2020.