Ελληνικά

Εγγραφή-δήλωση μαθημάτων, δύο διαφορετικές διαδικασίες

Ενημερώνονται όλοι οι φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ότι η εγγραφή σε εξάμηνο πραγματοποιείται αυτόματα με την είσοδό σας στο εγγραφολόγιο.

Η δήλωση μαθημάτων είναι χωριστή διαδικασία που πραγματοποιείται μέσω του συγκεκριμένου συστήματος, μετά από τις αντίστοιχες ενέργειες των φοιτητών

2 weeks, 1 day ago. 12:27:21, 16-10-2020.