Ελληνικά

Ανακοίνωση για "Παραστατική Γεωμετρία"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ότι η διδασκαλία του μαθήματος "Παραστατική Γεωμετρία" δεν θα ξεκινήσει την προσεχή Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020.

Με νεότερη ανακοίνωση οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την έναρξη της διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος, καθώς και για την αναπλήρωση που τυχόν απαιτηθεί.

3 years, 1 month ago. 23:01:52, 04-10-2020.