Ελληνικά

Ανακοίνωση για δήλωση εργαστηρίου 1ου - 3ου και 5ου εξαμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι οι παλιοί οφείλοντες φοιτητές/τριες των Εργαστηρίων 1ου και 3ου και 5ου εξαμήνου θα πρέπει να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο έντυπο για να το δηλώσουν (με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων που θα έχουν δηλώσει ήδη στην ηλεκτρονική εγγραφή και με το Εργαστήριο να μην ξεπερνάει τα δέκα (10).

Στη συνέχεια θα πρέπει να το αποστείλουν στο e-mail: mmilisi@civil.ntua.gr κατά την περίοδο των εγγραφών (5.10.2020 – 23.10.2020).

Attached file

3 months, 1 week ago. 11:03:06, 05-10-2020.