Ελληνικά

Για πρωτοετείς

Ανακοινώνεται στους πρωτοετείς φοιτητές ότι μετά την αποστολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής, ενημερώνονται με απαντητικό email μόνο οι φοιτητές των οποίων τα στοιχεία που απέστειλαν έχουν κάποιο πρόβλημα.

Σε διαφορετική περίπτωση τα στοιχεία καταχωρούνται κανονικά και δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα εκ μέρους τους, όσον αφορά την ταυτοποίησή τους στη Σχολή.

3 months, 1 week ago. 15:33:18, 06-10-2020.