Ελληνικά

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΜΕΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Καλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για επιλογή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο από 12-27/11/2020 και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση grades@civil.ntua.gr .

Δικαίωμα για υποβολή αίτησης έχουν μόνο οι φοιτητές που οφείλουν έως και 10 μαθήματα.

Attached file

2 years, 10 months ago. 10:46:09, 10-11-2020.