Ελληνικά

Δηλώσεις επιπλέον κατ' εκλογήν υποχρεωτικών

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις επιπλέον κατ’ εκλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, θα γίνονται δεκτές από 16/11/2020 μέχρι 27/11/2020 (μπορούν να δηλωθούν μέχρι 2 επιπλέον επιλογές).

Οι δηλώσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο mmilisi@civil.ntua.gr , συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο.

5 months, 3 weeks ago. 14:14:43, 11-11-2020.