Ελληνικά

Ανακοίνωση αποφοίτων περιόδου Οκτωβρίου 2020

Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/ΟΙΚ.22959/14.12.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Κατόπιν των ανωτέρω ενημερώνονται οι απόφοιτοι περιόδου Οκτωβρίου 2020 ότι τα πιστοποιητικά (Αντίγραφο Διπλώματος και Αναλυτική Βαθμολογία) που έχουν αιτηθεί θα τους αποσταλούν από τις 22/12/2020,αποκλειστικά ηλεκτρονικά,στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο φοιτητολόγιο.

Σημειώνεται ότι οι απόφοιτοι που δεν έχουν στείλει φωτογραφίες,θα πρέπει να αποστείλουν φωτογραφία διαστάσεων και τύπου ταυτότητας.

2 years, 9 months ago. 14:46:40, 17-12-2020.