Ελληνικά

Laboratory on Humanities

Πρώτο μάθημα: Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 13:45-16:30 – Αίθουσα 2

Στο εαρινό εξάμηνο 2019-2020 διδάσκεται για πρώτη φορά το μάθημα Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών. Προσφέρεται ως προαιρετικό σε ενδιαφερόμενους φοιτητές προηγούμενων ετών (κατά προτεραιότητα του 8ου εξαμήνου). Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα είναι υποχρεωτικό και θα διδάσκεται σε ομάδες των 10-15 φοιτητών στο 7ο και στο 8ο εξάμηνο.

Η δήλωση του μαθήματος γίνεται στη Γραμματεία της Σχολής. Η δήλωση συμμετοχής στο εργαστήριο είναι προαιρετική, αλλά η συμμετοχή συνεπάγεται υποχρεωτική παρακολούθηση και επίσης υποχρεωτικές εργασίες για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, η οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα (χωρίς βαθμολογία).

Attached files

2 weeks, 2 days ago. 22:27:52, 11-2-2020.